הכל על העסקת עובדים זריםחברת "אופק עובדים זרים סיעודיים" מפעילה מוקד שירות טלפוני הפועל 24 שעות ביממה בכל ימות השנה. המוקד מספק מענים מיידיים ללקוחות הסיעוד וההשגחה.

מספר חינם 1-800-200-180
לתאום פגישת הכרות הקלק כאן !מידע על העסקת עובדים זרים

שוק העבודה הישראלי, בדומה למדינות מערביות רבות, מורכב בין השאר מכח עבודה של עובדים זרים.
העסקת עובדים זרים שכיחה במיוחד בתחומים של סיעוד, בניה וחקלאות.
דיני עבודה בישראל עוסקים בין השאר בסוגיות של העסקת עובדים זרים, במטרה להבטיח כי גם זכויות עובדים זרים לא יפגעו.
בעבר, המקור העיקרי של עובדים זרים בישראל היה עובדים מהשטחים, אך בשנות התשעים המוקדמות, עקב ההסלמה ביחסינו עם העולם הערבי, החלה ירידה הדרגתית במספרם של עובדים זרים מהשטחים ואת מקומם תפסו
עובדים זרים ממדינות אחרות בעולם – פיליפינים, נפאלים, הודים, סרי לנקה, מולדובה, הונגריה,תאילנד, סין, רומניה ועוד.

מי זכאי להעסיק עובדים זרים בסיעוד ?

• היתר להעסקת עובדים זרים ניתן בהתאם לתנאי הזכאות ו מבחן תלות , מבחן תפקוד שנקבעו ע"י המוסד לביטוח לאומי או ע"י לשכת הסמך של משרד התמ"ת.

• היתרי העסקה לעובדים זרים לא ניתנים מטופלים סיעודיים השוהים במוסדות (בתי חולים סיעודיים, מחלקות סיעודיות/סיעודיות מורכבות ,מרכזי שיקום סיעודיים, בתי אבות וכו') מלבד קשיש (קשישה סיעודית) השוהה במסגרת של דיור מוגן או בית אבות שלא ניתנים בו שירותי סיעוד.

• אם שני בני הזוג (החיים יחד) עומדים בתנאי הזכאות (להלן), יהיו זכאים שניהם ל היתר להעסקה עובדים זרים ע"פ החוק ויוכלו להחליט אם רוצים להעסיק עובד זר סיעודי אחד או שניים (עובד סיעודי לכל אחד מבני הזוג).

• התנאי הבסיסי לשם קבלת היתר ההעסקה לעובדים זרים הוא שהנזקק הגיע לגיל פרישה אשר עולה בהדרגה עד ל-64 לנשים ו-67 לגברים (אלא אם כן מדובר בנכה המקבל קצבת שר"ם מהביטוח הלאומי. , שאז הגיל איננו תנאי מגביל). על המבקש היתר להעסקת עובד זר לצבור לפחות 4.5 נקודות, במבחן תלות שבוצע במסגרת תביעה לקבלת גמלת סיעוד ("חוק סיעוד") מאת המוסד לביטוח לאומי . זקן (קשיש / קשישה) שחי לבדו יכול לקבל אישור העסקה לעובד זר גם אם צבר 4 נקודות בלבד בתוספת ניקוד המתקבל בעקבות היותו בודד.

• ישנן נסיבות חריגות בהם גם אם הזקן צבר "רק" בין 2.5 ל-4 נקודות בבדיקה הנ"ל, ניתן לבקש בכל זאת אישור העסקה לעובד זר. זאת במקרה שהזקן גר עם נכה נוסף במשפחה או שיש לזקן 3 ילדים לפחות שכולם מתחת לגיל 16. ניתן גם לבקש בקשה להיתר העסקה לעובד זר במקרה של חולה סיעודי במחלה ממארת או מחלה סופנית קשה שדרושה לו השגחה במשך רוב שעות היום.

• אדם (קשיש / קשישה) מגיל 90 ומעלה יהא זכאי להיתר העסקה לעובד זר גם אם צבר 4 נקודות בבדיקת התלות מטעם ה ביטוח לאומי / התמ"ת.

• אפשרות נוספת עומדת בפני המטופל הסיעודי העומד להשתחרר מבית החולים. אדם כזה נדרש להציג אבחנה רפואית מטעם רופא בית החולים המציינת את הצורך ברצף טיפולי (טיפול והשגחה של 24 שעות )וכן את תאריך השחרור המשוער. היתר לפי סעיף זה יאפשר העסקת עובדים זרים הנמצאים כבר בישראל ולא יהא ניתן להביא עובד זר מחו"ל על סמך אותו היתר. ההיתר לנעסקת מטפל זר (זרה) ניתן לתקופה של חצי שנה בלבד לצורך הארכת ההיתר לעובד זר יידרש המבקש לעמוד בנהלים הרגילים.

• במקרים חריגים (מעבר לאלו שהוזכרו לעיל), אנשים אשר אינם עומדים בקריטריונים לעיל יועברו לבדיקה של ועדה רפואית מייעצת, אשר תעיין במסמכים רפואיים ומסמכים אחרים שיצורפו לבקשה ותמליץ בפני הממונה על יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התמ"ת לגבי הצורך בהעסקת עובד זר.


תהליך הגשת בקשה להעסקת עובדים זרים

את הבקשה לרישיון להעסקת עובדים זרים, יש להגיש ליחידת הסמך במשרד התמ"ת. רצוי להיעזר בעובדת הסוציאלית מטעם חברת סיעוד שיש לה רישיון לספק עובדים זרים (חברה כזו נקראת לשכה פרטית) שתספק לכם את העובד הזר. הועדה המייעצת רשאית לבקש מהנזקק להגיש תוצאות בדיקות רפואיות או חוות דעת רפואיות וסוציאליות נוספות, וכן כל מסמך רלוונטי אחר, לצורך הדיון בבקשה.

כאמור, אישור הבקשה תלוי בתוצאות מבחן התלות שעורך ביטוח לאומי ובגובה הגמלה שאושרה לאדם. תוצאות מבחן תלות ימסרו ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי ליחידת הסמך של משרד התמ"ת, ואין צורך לצרפן לטופסי הבקשה, וזאת בכפוף לחתימת מבקש ההיתר להעסקת עובדים זרים על כתב ויתור סודיות רפואית המצורף לטופסי הבקשה.


תהליך הגשת הבקשה להעסקת עובדים זרים, עבור מי שאינו זכאי לגמלת סיעוד עקב הכנסות גבוהות

לאחרונה פרסם התמ"ת נוהל חדש לעובדים זרים שעל פיו קשישים מגיל פרישה ומעלה, המבקשים להעסיק עובדים זרים, אך אשר לא נבחנו מבחן תלות במסגרת בקשה לגמלת סיעוד מאת המוסד לביטוח לאומי מחמת גובה הכנסותיהם, יופנו באופן ישיר על ידי היחידה לביצוע מבחן תלות במסגרת הטיפול בבקשה להעסקת עובדים זרים . הליך זה כרוך בתשלום אגרת בקשה. קשיש או קשישה כאמור יהא זכאי להיתר להעסיק עובד זר אם הוא צבר במבחן זה את הניקוד הנדרש כמפורט לעיל. היתרים להעסקת עובדים זרים שניתנו בעבר מטעם שירות התעסוקה או יחידת הסמך, שלפיהם יש צורך עזרה סיעודית לצמיתות, וכן בקשות של קשישים מגיל 85 ומעלה, יוארכו ללא צורך בדיון נוסף כל עוד לא עברו למסגרת מוסדית כלשהי המספקת טיפול כחלק משירותיה לזקן (לקשיש).

איך מאתרים עובדים זרים?

עובדים זרים ניתן לאתר ולהעסיק באמצעות:
1. עמותות סיעוד ללא מטרות רווח (אשר נותנות שירותי סיעוד עבור זכאי ביטוח לאומי)
2. חברות כוח אדם סיעודי שמתמחות בעובדים זרים סיעודיים והן בעלות רישיון מהתמ"ת להשמת עובדים זרים
3. באמצעות סוכנויות ליבוא עובדים זרים , חברות סיעוד .


תנאי העסקה של העובדים זרים (וזכויות עובדים זרים )

עובדים זרים סיעודיים זכאים למלוא התנאים הנהוגים בחוקי העבודה הישראלים וכל חוקי העבודה החלים על עובד שהינו אזרח ישראלי, תקפים גם לגבי העובדים הזרים.
למרות שרוב העובדים הזרים הסיעודיים אינם מודעים לזכויותיהם בישראל, יש לתת לעובדים הזרים את הזכויות הסוציאליות שלהן זכאי כל עובד, ורשויות האכיפה של החוק בישראל עלולות להעניש בחומרה מעסיקים שאינם עומדים בתנאי ההעסקה שיוצגו להלן.

תשלומים שונים המגעים לעובדים זרים סיעודיים

שכר- על פי החוק משכורת הבסיס לעובדים הזרים היא לפי שכר המינימום בישראל. מאחר ועובד זר / עובדת זרה נמצא /ת בבית מעסיקו כ-24 שעות ביממה, בנוסף לשכר הבסיס העובד הזר זכאי לקבל שכר תמורת שעות נוספות גלובליות בשיעור של 30% ממשכורת הבסיס (שכר המינימום). כתוצאה מכך, משכורתו החודשית של עובד הזר לא תפחת מסכום השווה ל-130% משכר המינימום בישראל . בכל מקרה כדאי להתייעץ ולהשוות בין חברות שונות המספקות שירותי עובדים זרים, על מנת לבדוק מהו השכר לו זכאי העובד הזר. יש לזכור עם זאת שמספר שעות הזכאות לטיפול סיעודי שנקבעו במבחן התלות של הביטוח לאומי , עומדים לזכותו של המעסיק עובד זר / עובדת זרה בצורה של השתתפות הביטוח הלאומי בשכרו של העובד. במקרה של ניצולי שואה , ישנה בד"כ גם השתתפות נוספת של קרן הרווחה לנפגעי השואה בשכרו של העובד הזר. יש לסכם עם העובד הזר /עובדת זרה מראש את מטבע תשלום המשכורת, כדי למנוע אי נעימויות בהמשך הקשורות להפרשים בשערי המרה.

דמי הבראה- מגיעים לעובדים הזרים דמי הבראה בסך 5 ימים בשנה. מדי שנה מתפרסם גובה דמי ההבראה לאותה השנה. יש לציין כי במידה והעובד לא השלים שנת עבודה הוא לא זכאי לקבל דמי הבראה כלל.

תשלום הביטוח לאומי - יש לשלם עבור העובדים הזרים הסיעודיים דמי ביטוח לאומי אשר מכסה מקרים של תאונות עבודה, הריון ועוד. ניתן לדווח על שכר נטו (ואז התשלום משולם ישירות על ידי המעסיק הסיעודי).

פנסיה- העובדים הזרים זכאים ככל עובד אחר בישראל להפרשה לקרן פנסיה לאחר תקופת עבודה מסוימת. הסכומים הנצברים בקרן הפנסיה יועברו לידיו של העובד הזר לאחר שיסיים את עבודתו אצל המעסיק (מטופל סיעודי). עד היום לא נקבע נוהל המאפשר פתיחת חשבון מיוחד לצורך הפנסיה ולכן יש לשמור כספים אלו עבור העובד הזר / עובדת זרה.
דמי כיס שבועיים -בנוסף למפורט לעיל, העובדים הזרים זכאים לדמי כיס שבועיים בסכום שיוגדר מראש.

פיצויי פיטורין - עובד זר (עובדת זרה) אשר פוטר מעבודתו, זכאי לקבל פיצויי פיטורין בהתאם לחוק – שכר חודש עבור כל שנת עבודה.

זכויות ותנאים סוציאליים של ה עובדים זרים

חופשה שנתית - העובדים הזרים הסיעודיים זכאים לקבל חופשה שנתית בת שבועיים מדי שנה ע"פ חוק. הזכאות לנצל את ימי החופשה הינה לאחר תום כל שנת עבודה אצל המעביד (מטופל סיעודי). אין אפשרות לפדות ימי חופשה בכסף כל עוד העובד הזר מועסק אצל הקשיש (קשישה). ניתן לפדות ימי חופשה רק במידה ובמועד הפסקת העבודה אצל המעסיק נותרו לעובד הזר/ עובדת זרה ימי חופשה לא מנוצלים.

ימי מחלה- כל עובד זר /עובדת זרה זכאי לקבל 1.5 ימי מחלה לכל חודש עבודה. לפיכך לכל שנת עבודה זכאי העובד הזר /עובדת זרה לקבל 18 ימי מחלה. התשלום ליום מחלה כאחוזים מהתשלום היומי המלא לו זכאי העובד הזר (מטפל סיעודי)הינו: 0% ליום המחלה הראשון, 37.5% ליום המחלה השני והשלישי, ו-75% ליום המחלה הרביעי ואילך.

חופש בימי חג - עובדים זרים סיעודיים זכאים לקבל ימי חופשה במועדי החג במדינתם (פיליפינים, נפאל, הודו, סרי לנקה ,בולגריה, מולדובה ,אוקראינה, רומניה ועוד....) . מן הסתם, לא נוכל לפרט כאן את ימי החג בכל ארצות המוצא מהן מגיעים העובדים הזרים לישראל. בכל מקרה מומלץ לסכם מראש ובכתב עם העובד הזר מהם ימי החג המזכים בחופשה על מנת למנוע חיכוכים ועימותים.

ביטוח רפואי-יש לבטח את העובד הזר בביטוח רפואי בכל תקופת שהייתו בבית הזקן (המטופל הסיעודי) בביטוח רפואי לעובדים זרים . האחריות לעריכת ביטוח רפואי חלה על המעסיק (הקשיש הסיעודי או בני משפחתו) ולא על העובד הזר או על חברת סיעוד . ביטוח רפואי לעובד זר חייב להיערך אצל מבטח בעל רישיון תקף וחייב לכלול סל שירותים מינימאלי שנקבע בצו עובדים זרים. יש לוודא כי למבטח איתו אתם מתקשרים על מנת לנפק ביטוח רפואי לעובד זר , רישיון בתוקף מאת המפקח על הביטוח במשרד האוצר המאפשר לו להעניק ביטוח בריאות לעובדים זרים.

יום חופש שבועי- העובדים הזרים הסיעודיים זכאים לקבל יום חופש שבועי בדרך כלל ביום ראשון או ביום שבת. העובד הזר לא חייב לעבוד בבית הקשיש / קשישה סיעוד / סיעודית ביום החופש השבועי ובמידה והוא עובד זכאי העובד הזר לקבל תמורה נוספת בגין עבודתו זו. יש להגדיר מראש את יום החופש השבועי של העובד הזר ושעת היציאה והחזרה ממנה.

תנאי מחיה - יש לספק לעובדים הזרים תנאי מחיה הוגנים – אוכל מתאים ומספק, פרטיות ומקום לינה.

מה עושים כשהעובד הסיעודי / עובדת סיעודית יוצאים לחופשה?
היתר העסקת עובד זר נותן אשרת עבודה רק לעובד זר אחד ולכן ניתן להעסיק ביום החופשי או בחופשה של העובד, עובד/ת בעל אזרחות ישראלית. ניתן להיעזר בחברה שסיפקה את העובד, שבדרך כלל מחזיקה גם מאגר של עובדים ישראליים. אולם קיימת האפשרות שלא להמיר את השעות השבועיות המגיעות מביטוח לאומי למימון שוטף של העובד הזר ולהשתמש בהן בעת החופשה של העובד.

מה המחויבות של חברת סיעוד בהבאת עובדים זרים
כמטפלים הדבר הראשון שעליכם לבדוק הוא שלחברה המדוברת יש רישיון ליבוא עובדים זרים ע"פ תנאי החוק. מעבר לכך עליכם לבדוק במספר מקומות וחברות סיעוד עד כמה החברה דואגת להתאמת העובד הזר למטופל שלכם. בכלל זה כדאי לבדוק מספר גורמים:

• בשלב הראשון עובד סוציאלי מטעם החברה צריך להגיע לבית הזקן ולהתרשם מקצועית מהצרכים ומהתנאים הקיימים, דבר שיסייע לו בהמשך להמליץ בפני המטופל על העובד/ת הזר/ה המתאים/מה לו. מומלץ לבקש מהעובד הסוציאלי לטפל גם בהגשת בקשות לקבלת רשיונות העסקה.

• מומלץ לדרוש מהחברה אפשרות לבחור את העובד הזר מתוך מגוון רחב עד לשביעות רצונו של המטופל ומשפחתו, בהתאם למוצא, שפה, השכלה, רקע מקצועי ומשפחתי.

• מומלץ לדרוש קורות חיים של עובדים זרים אשר עברו מיון וראיון כבר בארצות מוצאם ואשר עמדו בכל תנאי הכניסה לישראל, לרבות בדיקות רפואיות,פסיכולוגיות ,ותעודת יושר.

• מומלץ לבדוק שהחברה מספקת ל עובד זר קורס בסיסי בעברית ובמנהגי הארץ. זאת בנוסף להשתלמות הכוללת רקע תיאורטי, התנסות מעשית, עברית בסיסית והלכות כשרות.

• אם העובד הזר כבר עבד בארץ אצל מעסיק קודם, מומלץ לבקש המלצות.

• מומלץ לבדוק כי מעבר להענקת שרותי סיעוד אישיים כגון רחצה ועזרה בהליכה לשירותים וכן עזרה בטיפולי פיזיותראפיה ובריפוי בעיסוק, העובד הזר דואג לכל צרכי משק הבית מבישול וניקיון הבית ועד תיקונים פשוטים.

• במקרים בהם הטיפול הוא מורכב במיוחד אין ספק שלעובד זר בעל ניסיון יש יתרון רב שיהווה משקל חשוב לטובת העסקתו.

• יש לבדוק כי מתקיימת בקרה על איכות השרות של העובד הזר לאורך כל תקופת החוזה בין המשפחה למטפל/ת. בכלל זה עובד סוציאלי של החברה המבקר את המטופל ואת בני ביתו בצורה סדירה לצורך הפעלת בקרה על איכות השרות לאורך כל תקופת החוזה בין המשפחה לעובד הזר.

לפרטים נוספים - נשמח לעמוד לשרותכם בכל שאלה ופנייה
צרו קשר - הקלק כאן

חברת "אופק" מפעילה מוקד שירות טלפוני הפועל 24 שעות ביממה בכל ימות השנה. המוקד מספק מענים מיידיים ללקוחות הסיעוד וההשגחה.

מספר חינם 1-800-200-180
לתאום פגישת הכרות הקלק כאן !

נושאים נפוצים באתר : פיליפינית  |  מטפלים  |  טיפול סיעודי  |  עובדים זרים  |  העסקת עובדים זרים  |  ילד נכה  |  ביטוח לעובדת זרה  |  סיעודי  |  מטפל סיעודי  |  חברת סיעוד  |  מטפלות לקשישים  |  חברות סיעוד