אפשרויות מימון עובדים זרים

עם קבלת היתר העסקה וקבלת עובד זר קבוע ניתן לקבל סיוע במימון משכורתו
מכמה גורמים:

גמלת הסיעוד המגיעה לקשיש מהביטוח הלאומי

קשיש הזכאי לשעות סיעוד - גמלת סיעוד (המשמשות בעיקר עבור טיפול סיעודי ) מביטוח לאומי יכול להמיר אותן או את חלקן לתשלום חלק משכר העובד הזר הסיעודי המשולם על ידי חברת הסיעוד אשר מוציאה תלוש משכורת לעובדת הזרה.
בעצם הוצאת תלוש משכורת לעובד זר מחברת הסיעוד היא מעסיקתו באופן חלקי ולכן משלמת את חלקה היחסי בדמי הביטוח הלאומי, דמי הבראה, דמי מחלה, פיצויים וכד'. תנאי הכרחי וחשוב שהעובדת הזרה תהיה חוקית ורשומה על שם המטופל (אשרת עבודה) לרוב, חברת הסיעוד משלמת כ-26 ₪ לכל שעה המומרת מהשעות המגיעות לקשיש מביטוח לאומי.
כמובן שיש לקחת בחשבון את סך השעות המגיעות למטופל מדי חודש, אפשרות של ניכוי שעות תמורת אספקת חיתולים ואופציה של קבלת עובדת מחליפה ביום החופשי של העובד הזר במקום תשלום.

מימון מטפלים סיעודיים המבוטחים בביטוח רפואי מושלם / ביטוח סיעודי

למטופלים המבוטחים בביטוח רפואי מושלם ו / או בביטוח סיעודי פרטי ניתן לקבל מימון בהתאם לתנאי הפוליסה כנגד קבלות ותלושי משכורת.

מימון מטפלים סיעודיים לנפגעי השואה

מטופלים הזכאים לשעות טיפול מן הקרן לנפגעי שואה יקבלו תמורה כספית לשעות באמצעות חברת הסיעוד בהליך דומה לקבלת התמורה לשעות הסיעוד מהביטוח הלאומי.

מימון מטפלים סיעודיים על ידי משרד הביטחון

מטופלים ע"י משרד הביטחון יקבלו מימון וסיוע, בין ישירות ובין באמצעות חברת סיעוד בהתאם לזכאותם.

חשוב לציין כי קבלת שעות הסיעוד מהמוסד לביטוח לאומי ו / או תמורתן הכספית, כמו גם קבלת מימון וסיוע מגורמים אחרים אינן פוגעות בשום אופן בקבלת קצבאות אחרות המגיעות למטופל.

עלות העסקת עובד זר לחץ כאן

זקוקים לעזרה בתהליך העסקת מטפלת סיעודית?
פנו אלינו או התקשרו 1-800-200-180 לקבלת מידע ויעוץ ללא התחייבות.


חברת "אופק" מאמינה שהמטופל ראוי למטפל הטוב ביותר גאוותנו היא הצוות המקצועי המסור והאכפתי של החברה העושה יומיום עבודת קודש, שכולה מכוונת לשמירת איכות חייו של הקשיש, והשארתו בסביבתו הטבעית.