אשפוז קשישים במוסדות סיעודיים/תשושי נפש ‎

העסקת מטפל זר /מטפלת זרה לסיעוד 24 שעות ביממה הינה החלופה הטובה, הזולה והנוחה ביותר,
הנהוגה כיום בארץ ובעולם על מנת להשאיר את המטופל סיעודי במסגרת הנוחה והמוכרת לו - ביתו.
תפקידי המטפל הם רבים ומגוונים, וכוללים טיפול במטופל והשגחה, עזרה בצרכי היומיום כגון ניקיון הבית, בישול, קניות וליווי לבית חולים, לקופת חולים וכו'


חברת "אופק" מטפלים סיעודיים מאמינה שהמטופל ראוי למטפל הטוב ביותר גאוותנו היא הצוות המקצועי
המסור והאכפתי של החברה העושה יומיום עבודת קודש, שכולה מכוונת לשמירת איכות חייו של הקשיש, והשארתו בסביבתו הטבעית.


פנה אלינו עוד היום ועובדת סוציאלית תלווה אותך בהגשת המסמכים הנדרשים בהתאמת המטפל הסיעודי ,עד קבלת הזכויות.


מתלבטים עובדת זרה סיעודית לטיפול ביתי או אשפוז במוסד סיעודי ? צרו קשר עוד היום פנה אלינוקבלת קוד אשפוז סיעודי - משרד הבריאות
אשפוז קשישים במוסדות סיעודיים/תשושי נפש
אשפוז קשיש סיעודי
האשפוז הסיעודי לקשישים מתבצע רק במוסדות בעלי רישוי של משרד הבריאות ואשר עמם יש הסדר אשפוז.
האשפוז הנו מתוכנן, אורך זמן ובהתאם לתור ההמתנה הקיים בלשכת הבריאות.
בתור ההמתנה ישולב המועמד (קשיש סיעודי) לאשפוז, רק לאחר סיום כל הליכי בדיקת חיוב המשפחה וחתימתה על כתב התחייבות.
על מנת להסדיר את תהליך האשפוז יש לפנות ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו של הקשיש הסיעודי ולהגדיר את הקשיש כחולה סיעודי או תשוש נפש על ידי צוות לשכת הבריאות.
המסמכים הדרושים לקשיש סיעודי בפנייה למוסדות אשפוז
אם ברצונך לאשפז בן משפחה סיעודי, עליך לפנות למחלקה לחולים כרוניים סיעודיים עם המסמכים הבאים:
צלום תעודת זהות של החולה הסיעודי, בתוספת הדף בו רשומה כתובת החולה.
שאלון מידע רפואי-סיעודי-תפקודי, שמולא ע"י רופא ואחות.
אם החולה (המטופל הסיעודי) אושפז בשנה האחרונה, יש לצרף מכתב שחרור.
דו"ח סוציאלי לאשפוז חולה כרוני, אשר ימולא ע"י עובד סוציאלי המכיר את החולה (מטופל סיעודי) ומשפחתו.
במקרים מסוימים, ידרשו תעודות רפואיות נוספות- בהתאם לאבחנה.
לאחר קבלת המסמכים המפורטים ובדיקתם, הבקשה תובא לדיון בוועדה ויוחלט על סוג המסגרת המתאימה ביותר לחולה הסיעודי.
התהליך המינהלי (חישוב סכום לתשלום עבור אשפוז סיעודי)
בשלב הבא- מתחיל תהליך חישוב ההשתתפות, בו נקבע גובה הסכום לתשלום ע"י כל אחד מבני המשפחה.
הודעה על גובה ההשתתפות תינתן ע"י רכזת האשפוז.

החישוב נערך על סמך:


הכנסות ונכסי החולה (מטופל / מטופלת סיעודית), בן/בת הזוג שלו והכנסות בניו/בנותיו.
התנאי לעריכת חישובי המשפחה לסיוע המשרד הנו, כי החולה (מטופל סיעודי) ובן/בת זוגו/ה, וכל הבנים והבנות ימלאו שאלוני הצהרה,
יצרפו מסמכים כמתבקש בשאלון, ויחתמו בפעי עורך דין או מזכיר בית המשפט.
רשימת המסמכים שיש לצרף לשאלון ההצהרה:
מסמכים של החולה ובן/בת זוגו:
עובד שכיר- או גימלאי: אישורי הכנסה מ - 3 החודשים האחרונים.
עצמאי ? שומת מס אחרונה מפקיד השומה במס הכנסה.
אישור על גובה קיצבת הבטוח הלאומי האחרונה.

מסמכים של ילדי החולה הסיעודי
עובד שכיר או גימלאי- אישורי הכנסה של 3 החודשים האחרונים.
עצמאי ? שומת מס סופית ואחרונה מפקיד השומה.
משכנתא - אישור מבנק למשכנתאות על גובה ההלוואה, גובה ההחזר החודשי ומועד המשכנתא.
אישור לימודים באוניברסיטה של בן/בת.
אישור על שכר דירה.

כתב התחייבות
לאחר קביעת גובה ההשתתפות הכספית של בני משפחה, יחתום כל אחד מהם על כתב התחייבות אישי לתשלום חודשי.
למעמד החתימה יש להביא בימי קבלת קהל: שני ערבים המשתכרים באופן קבוע ואשר יזדהו באמצעות תעודת זהות.

דמי כניסה עבור אשפוז סיעודי
עבור אשפוז באמצעות משרד הבריאות, יש לשלם דמי כניסה חד-פעמיים.
דמי הכניסה מורכבים מסכום ההשתתפות הכספית X 2(למעט קיצבת הזקנה של החולה) וזאת בנוסף להשתתפות החודשית השוטפת.
אם החולה הסיעודי יעזוב מסיבה כלשהי את המוסד לפני תום החודשיים הראשונים לאשפוזו, יוחזרו חלק מדמי הכניסה יחסית לימים שבהם שהה במוסד, בהתאם לנהלים.

הגבייה
לאחר האשפוז יישלחו למתחייבים חשבונות חודשיים לפי הכתובת שנמסרה, או באמצעות הוראת קבע.
על כל בן משפחה לדווח על שינויים בכתובת ובמצב המשפחתי.
את החשבון יש לשלם עד ה- 5 בכל חודש, כדי להימנע מחיוב בריבית והצמדה.

ועדת ערר
במקרים חריגים בלבד, כאשר משפחה חוייבה בהשתתפות ואינה יכולה לעמוד בה בגלל בעיה מיוחדת לטווח הארוך,
ניתן לפנות לועדת ערר באמצעות העובד הסוציאלי בלשכת הבריאות, בצרוף מכתב של המערער ומסמכים רלוונטיים.

ועדת הערר הנה ועדה ארצית, הנקבעת ע"י מנכ"ל משרד הבריאות
הלקל כאן להמשך תהליך שלבים להעסקת מטפלים זרים סיעודיים לקשישים,נכים ומוגבליםחברת "אופק" מפעילה מוקד שירות טלפוני הפועל 24 שעות ביממה בכל ימות השנה. המוקד מספק מענים מיידיים ללקוחות הסיעוד וההשגחה.

מספר חינם 1-800-200-180
לתאום פגישת הכרות הקלק כאן !