ביטוח רפואי לעובדים זרים


פוליסות ביטוח בריאות לעובדים זרים

במסגרת העסקת עובדים זרים חובת המעסיק (המטופל או בני משפחתו)לבטח את המטפל הזר בביטוח רפואי (חוק ביטוח בריאות ממלכתי).פוליסת ביטוח בריאות מעניקה כיסוי להוצאותיו הרפואיות המיידיות בעת הצורך של העובד הזר.

במסגרת הביטוח שנותן המעסיק לעובד זר אשר מועסק אצלו צריכים להיכלל מספר שרותי בריאות עיקריים אשר נקבעו בצו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) על ידי משרד הבריאות והבטחת תנאים הוגנים ובמסגרת סל שרותי הבריאות לעובד משנת התשס"א – 2001.

סל שרותי בריאות זה צריך לכלול בין השאר:

- שרותי רפואה הכולל טיפולים על ידי רופאים כלליים לאבחון מחלות והפנייה לרופאים מומחים בעת הצורך.
- בדיקות מעבדה הכוללות בדיקות הדמיה, CT ומעבדות רנטגן.
- כיסוי תשלומים בגין פנייה לחדר מיון וימי אשפוז בבתי החולים.
- כיסוי הוצאות עבור תרופות אשר נתנו כמרשם על ידי רופא מוסמך.
- טיפולי עזרה ראשונה בפנייה לרופא שיניים.
- כיסוי בענייני בריאות האישה, לרבות טיפולי פריון וחיסונים.
- שרות פינוי באמבולנס במקרי חירום.
- ביטוח למקרה נכות, ביטוח למקרה מוות, כיסוי שירות העברת הגופה למדינת המוצא של המנוח.
- מימון כרטיס טיסה חזרה למדינת המועסק במקרה של אי כשירות לעבודה.


יש לוודא כי למבטח איתו אתם מתקשרים על מנת לנפק ביטוח לעובד זר , רישיון בתוקף מאת המפקח על הביטוח במשרד האוצר המאפשר לו להעניק ביטוח בריאות לעובדים זרים.

קיימים מספר ביטוחי בריאות לעובדים זרים המאפשרים קבלת שירות בקופות החולים השונות.

ביטוח עובדים זרים,ביטוח מטפלת זרה,ביטוח עובד זר,ביטוח לעובדים זרים,ביטוח מטפל סיעודי
מוקד ארצי 24 שעות - מספר חינם 1-800-200-180
לתאום פגישת הכרות הקלק כאן !