ילד נכה - תנאי זכאות‎
א. הילד הוא ילדו של מבוטח שהוא תושב ישראל, , או ילדו של מי שהיה מבוטח ונפטר בהיותו תושב ישראל. ילד עולה חדש שעלה בלי הוריו - בתנאי שעלה עם אפוטרופוס או בן משפחה אחר שהוא אחד מאלה: אחיו או אחותו או סבו או סבתו או ילד של כל אחד מאלה.

ב. הילד נמצא בישראל
אם הילד נמצא בחו"ל, המוסד לביטוח לאומי יוסיף לשלם בעדו את הגמלה במשך 6 חודשים, אם בחודשיים (או יותר) שסמוך לפני יציאתו לחו"ל היה זכאי לגמלה. אם יצא לחו"ל לשם טיפול רפואי או משום שאחד מהוריו יצא בשליחות מטעם מעסיק ישראלי, המוסד לביטוח לאומי רשאי, לפי שיקול דעתו, להוסיף ולשלם בעדו את הגמלה עד 24 חודשים (מחודש היציאה לחו"ל).

ד. מי שמשולמות בעבורו הטבות לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות יהיה זכאי לגמלת ילד נכה רק אם הוא מוגבל בניידות בשיעור של 80% לפחות, או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו. משפחה שבה שני ילדים נכים או יותר המוגבלים בניידות, עשויה להיות זכאית גם לגמלה לילד נכה וגם לגמלת ניידות בעד כל אחד מהילדים, בהתאם לכללי הזכאות שפורטו לעיל.
משפחה שבה שני ילדים נכים או יותר - תהיה זכאית לגמלה לילד נכה בשיעור מוגדל בעד כל אחד מהילדים. התוספת לכל ילד תהיה בשיעור של 50% מהשיעור המגיע, על–פי הטבלה המפורטת בשיעורי הגמלה.
משפחה שבה שני ילדים נכים, המקבלת גמלה לילד נכה בעד ילד אחד בלבד, תהיה זכאית לגמלה בשיעור מוגדל, אם הילד השני אינו זכאי לגמלה מאחת הסיבות הבאות:
1. הוא שוהה במוסד או בסידור אחר מחוץ לבית.
2. הוא מעל גיל 18, ושולמה בעדו גמלה עד הגיעו לגיל 18 שנים.

המשך : ילד נכה - אופן הגשת התביעהחברת "אופק" מפעילה מוקד שירות טלפוני הפועל 24 שעות ביממה בכל ימות השנה. המוקד מספק מענים מיידיים ללקוחות הסיעוד וההשגחה.

מספר חינם 1-800-200-180
לתאום פגישת הכרות הקלק כאן !