ילד נכה - אופן הגשת התביעה
ילד נכה - אופן הגשת התביעה

את התביעה לגמלה יגיש ההורה שהילד נמצא עמו. אם הילד אינו נמצא עם הוריו, יגיש את התביעה האפוטרופוס של הילד או מי שמחזיק בו בפועל. התביעה תוגש בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריו של הילד,בטופס תביעת גמלת לילד נכה .
אל התביעה יש לצרף את המסמכים האלה:
1. תעודות רפואיות וסיכומי מחלה, הכוללים מועדי תחילת המחלה והטיפולים.
2. אישור מהגן על ביקור בגן ילדים או על לימודים מבית הספר שהילד לומד בו.
3. אישור על " טיפול התפתחותי " ממנהל המכון שבו ניתן הטיפול (אם הילד אינו לומד ועוד לא מלאו לו 6 שנים - פרטים בתקנות או בסניפי המוסד).
4. אישור מהבנק או המחאה מבוטלת, המאשרים שאתה בעל החשבון, שבו אתה מבקש לקבל את הקצבה.
בעת הגשת התביעה יש להציג תעודת זיהוי של הורי הילד או תעודת זיהוי של האפוטרופוס או של מי שמחזיק בילד.

הגשת תביעה חוזרת

ניתן להגיש תביעה חוזרת בעבור ילד שתביעה קודמת בגינו נדחתה או בעבור ילד המקבל גמלה חלקית, וזאת לאחר שחלפו 6 חודשים ממועד הדחייה או ממועד ההודעה על הגמלה. התובע יוכל לבקש דיון מחדש בתביעה בכל זמן, ובלבד שימציא אישור רפואי על החמרה במצב הילד. המוסד לביטוח לאומי ידון בבקשה רק לאחר שעברו 6 חודשים מיום שנדחתה התביעה לגמלה או מיום שנקבע שיעורה. אולם, אם לאחר קבלת המסמכים הרפואיים, לדעת רופא המוסד נוצרו עובדות חדשות שיש בהן כדי להגדיל את שיעור הגמלה, הבקשה תידון גם אם לא עברו 6 חודשים מיום ההחלטה הקודמת.

תקופת זכאות לגמלת ילד נכה
גמלה לילד נכה משולמת מהחודש שבו הוגשה התביעה. אולם המוסד רשאי לשלם גמלה גם בעד התקופה שקדמה להגשת התביעה, אם על-פי המסמכים הרפואיים שהוגשו, התקיימו התנאים המזכים בגמלה.

ואלה הכללים לתשלום רטרואקטיבי:
בעבור ילד הסובל מעיכוב התפתחותי - ניתן לשלם גמלה לתקופה רטרואקטיבית לכל היותר בעד 6 חודשים שקדמו להגשת התביעה.
בעבור ילד התלוי בעזרת הזולת או הזקוק להשגחה מתמדת, או זקוק לטיפול רפואי מיוחד, וכן בעבור ילד עם ליקוי רפואי מיוחד שהוא אחד מאלה: תסמונת דאון, ירידה בשמיעה, ליקוי ראייה, אוטיזם או פסיכוזה ודומיהם - ניתן לשלם גמלה לתקופה רטרואקטיבית לכל היותר בעד 12 חודשים, שקדמו להגשת התביעה.
אם הוגשה התביעה עד 31.3.04 ניתן לשלם גמלה לתקופה רטרואקטבית בעד 48 חודשים לכל היותר, בעבור ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד ובעבור ילדים עם תסמונת דאון, ירידה בשמיעה, ליקוי ראיה, אוטיזם ודומיהם.
חברת "אופק"
מטפלים זרים מפעילה מוקד שירות טלפוני הפועל 24 שעות ביממה בכל ימות השנה. המוקד מספק מענים מיידיים ללקוחות הסיעוד וההשגחה.

מספר חינם 1-800-200-180
לתאום פגישת הכרות הקלק כאן !