קישורים

 • משרד הפנים
 • קו לעובד - הגנה על זכויות העובדים
 • משרד הרווחה
 • מרכז מידע לניצולי שואה בישראל
 • משרד הבריאות - האגף לגריאטריה
 • יחידת הסמך בתמ"ת
 • חוק ביטוח סיעוד
 • הגשת בקשה גמלת סיעוד
 • משרד הבריאות מנהל הסיעוד
 • שוהם תשלומים ממשלתיים און ליין

   תשלומים ואגרות

 • שוהם תשלומים ממשלתיים און ליין -תשלום אגרה לרישיון
 • שוהם תשלומים ממשלתיים און ליין -תשלום אגרה למבחן תלות

   טפסים לנרשמים בלשכה

 • טופס - פרטי חובה להרשמה בלשכה
 • טופס רישום ראשוני למעסיק
 • טופס רישום ראשוני לעובד
 • טופס רישום למעסיק שעובר מלשכה אחרת
 • טופס רישום לעובד שעובר מלשכה אחרת

   רשימת חגים

 • רשימת חגים הודו -2010 
 • רשימת חגים נפאל-2010 
 • רשימת חגים פיליפינים-2013 
 • רשימת חגים סרי לנקה-2010 
 • רשימת חגים מולדובה-2010 

   ביטוח בריאות לעובדים זרים

 • הצהרת בריאות לביטוח רפואי - אנגלית 
 • הצהרת בריאות לביטוח רפואי - רוסית 
 • הצהרת בריאות לביטוח רפואי - רומנית 
 • הצהרת בריאות לביטוח רפואי - עברית 

   טפסים שימושיים

 • נוהל לקבלת עובד זר + טופס בקשה/הארכה
 • הגשת בקשה גמלת סיעוד
 • בקשה לבדיקה מחדש של זכאי עקב טענת החמרה
 • תביעה לקצבת נכות כללית והצהרה למחלקת הביטוח והגביה
 • בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת נכות
 • תביעה לקיצבת שירותים מיוחדים למבוטח
 • טופס בקשה לבחן תלות מחמת גובה הכנסות


   מאמרים שימושיים

 • זכויות העובדים הזרים לפי חוקי העבודה בישראל
 • דף מידע למעסיקים- עובדים זרים בענף הסיעוד