פיגור שכלי ‎חברת אופק רגב עובדים זרים תדאג להתאים מטפל/ת זר/ה למטופל על מנת לסייע בפעולות היומיומיות ולהקל על בני המשפחה. קבלת ייעוץ חינם במוקד ארצי 1800-200-180
לתאום פגישת הכרות הקלק כאן !

מהו פיגור שכלי ?
פיגור שכלי הוא מונח המתאר נכות התפתחותית, שבה קיים קושי או איחור משמעותי ברכישת מיומנויות למידה, מיומנויות תקשורת, ומיומנויות תפקודי יום יום. התפקוד האינטלקטואלי נמוך מן הממוצע באורח משמעותי, ונוספים אליו ליקויים נוספים.
כיום נוטים חלק מהארגונים המרכזיים המטפלים באנשים עם פיגור שכלי להשתמש באופן מופחת במושג "פיגור שכלי" ולהחליפו במושגים "נכות התפתחותית", "לקות אינטלקטואלית"[1] או בהגדרה כללית יותר כאנשים בעלי צרכים מיוחדים.

הגדרת פיגור שכלי
לצורך הגדרת פיגור שכלי נדרשים שלושה תנאים :

א. גיל שכלי ומנת משכל - אדם יאובחן כבעל פיגור שכלי אם גילו השכלי נמוך באופן משמעותי מגילו הכרונולוגי, ובמבחנים פסיכולוגיים נמצא כי יש לו מנת משכל הנמוכה ביותר משתי סטיות תקן מהממוצע - כלומר, אם יש לו מנת משכל הנמוכה מ-70. כל סטיית תקן נוספת מתחת ל-70 מעידה על פיגור קשה יותר
יכולתו האינטלקטואלית של האדם מתבטאת בדרך שבה הוא פותר בעיות, רוכש מיומנויות חדשות, רוכש יכולות לשפה ותקשורת, יכול לקלוט מידע, לעבדו ולהשתמש בו, ומשתמש ביכולת הפשטה כדי להבחין בין מצבים ולהתמודד עם משימות החיים.
את כושרו האינטלקטואלי של האדם בוחנים על פי מבחן משכל. ייתכן מצב שבו לילד פוטנציאל אינטלקטואלי גבוה, אך במבחנים נמצא כי ביצועיו נמוכים ביותר. לעתים אין הפוטנציאל האינטלקטואלי של האדם בא לידי ביטוי. הסיבות לכך יכולות להיות רבות ושונות:
לעתים אינו פנוי מבחינה רגשית או נפשית להשיב על שאלות המבחן
לעתים קיימת נכות פיזית או חושית המקשה עליו להתמודד עם דרישות המבחן לעתים הוא מגיע מסביבה שאינה מטפחת ואינה מספקת לו גרויים מספיקים ללמידה, באופן מובהק ובעקביות למשך שנים
ולעתים קיימים פערים משמעותיים בשפה ובתרבות בין עולמו ודרך חייו של האדם, לבין ציפיות הבוחן, באופן שמקשה על ההערכה המדויקת של הפוטנציאל האינטלקטואלי הטמון בו.
מסיבות אלה, מנת משכל נמוכה היא אמנם תנאי הכרחי להגדרת האדם כלוקה בפיגור שכלי, אך היא איננה תנאי מספיק, ויש צורך בשני התנאים הנוספים.

ב. הסתגלות אישית-חברתית לקויה
התנאי ההכרחי הנוסף להגדרת פיגור שכלי הוא ליקויים בו זמניים ביכולתו להסתגל מבחינה תפקודית והתנהגותית, לסטנדרטים של התנהגות תפקודית וחברתית הצפויים מבני גילו בקבוצתו התרבותית.
למשל, הסתגלות חברתית משמעה: יכולת לזהות מצבים חברתיים שונים, יכולת להגיב מבחינה חברתית בהתאם לסיטואציה, יכולת להבחין בין מידות קרבה בין אנשים שונים והבנת כללים חברתיים, ועוד, בהתאם למצופה מקבוצת הגיל הכרונולוגי. הסתגלות תקשורתית משמעה: יכולת לדבר במשפטים שלמים, מורכבים, באופן דיבור המובן לאחרים, בהתאם למצופה מקבוצת הגיל הכרונולוגי. הסתגלות גופנית (במוטוריקה גסה) משמעה: יכולת להליכה, ריצה, דילוג, עלייה וירידה במדרגות, בהתאם למצופה מקבוצת הגיל הכרונולוגי. הסתגלות לעצמאות תפקודית בפעולות היומיום, משמעה: יכולת להתלבש באופן עצמאי, לשרוך שרוכים, לרכוס כפתורים, לשמור על ניקיון אישי, לשלוט בצרכים וכו', בהתאם למצופה מקבוצת הגיל הכרונולוגי.
מדדים אלה, כשהם לבדם, אינם נותנים תמונה שלמה, מכיוון שיכולות להתקיים סיבות רבות לקושי בקריטריונים ההסתגלותיים. אולם בצירוף מבחני מנת המשכל יש ביכולתם של הממדים לתת תמונה מדויקת, באופן יחסי, למצבו של האדם הלוקה בפיגור.

ג. תקופת האיחור ההתפתחותי
המרכיב השלישי בהגדרת פיגור שכלי הוא הדרישה כי מנת המשכל הנמוכה והקשיים ההסתגלותיים יופיעו בתקופת התפתחותו של האדם, בילדות, ולא יאוחר מגיל 18.
תנאי זה מבדיל בין מצב של פיגור שכלי, לבין מצבם של אנשים בעלי קשיים קוגניטיביים והסתגלותיים שנובעים מסיבות אחרות, כגון שבץ מוחי, פגיעה בתאונות דרכים ועוד.

חברת אופק רגב עובדים זרים תדאג להתאים מטפל/ת זר/ה למטופל על מנת לסייע בפעולות היומיומיות ולהקל על בני המשפחה. קבלת ייעוץ חינם במוקד ארצי 1800-200-180
לתאום פגישת הכרות הקלק כאן !