מטפלת לילד נכה
שר"מ
טיפול בקשיש
טיפול סיעודי
חברת סיעוד
מטפלת סיעודית
מטפלת פיליפינית
מטפלת דוברת רוסית
מטפלת דוברת רומנית
מטפלים זרים
יעוץ והתאמת מטפלים
זכאות העסקת עובד זר
עבודה מטפלת סיעוד
עזרה סיעודית
מטפל סיעודי
סוכנות סיעוד
עובדים זרים
אחות סיעודית
ארוע מוחי מטפל סיעודי
משכורת עובד זר
משכורת מטפלת זרה
כח אדם סיעודי
חברת כוח אדם סיעודי
עובד זר סיעודי
עובדת זרה סיעודית
חברת סיעוד בחיפה
חברות סיעוד ירושלים
חברות סיעוד בתל אביב
חברות סיעוד רמת גן
חברות סיעוד בצפון
סיעוד קשישים
חברות סיעוד באשקלון
חברות סיעוד בחולון
חברת סיעוד
חברת סיעוד
סיעודי
חברת סיעוד בהרצליה
חברת סיעוד נתניה
חברת סיעוד אשדוד
חברת סיעוד באר שבע
חברת סיעוד בנהריה
חברת סיעוד כפר סבא
מטפל זר
מטפלת זרה
אחות פרטית
מטפלת פיליפינית פנויה
שמירה פרטית בבית חולים
אישפוז קשיש סיעודי
אשפוז סיעודי
משכורת מטפלת זרה
מטפלת דוברת פולנית
מפת אתר  חוקים חדשים לעובדים זרים,חוק חדש עובדים זרים,לשכה פרטית עובדים זרים,לשכה פרטית מטפלים זרים,מטפלים זרים,מטפל סיעודי

מבצע להסדרת מעמד עובדי סיעוד זרים

לקראת הקמת מאגר של עובדים זרים לסיעוד נפתח מבצע חד פעמי להסדרת מעמדם של העובדים הנמצאים בישראל ללא אשרה בתוקף או ללא מעסיק סיעודי.

על פי שיטת ההעסקה החדשה לעובדים זרים בענף הסיעוד, יוקם מאגר של עובדים, ועל כל מעסיק ועובד זר להיות רשום בו. עובד שלא יירשם במאגר של משרד הפנים, לא יהיה רשאי להישאר ולעבוד בארץ.

מהי שיטת ההעסקה החדשה לעובדים זרים בענף הסיעוד?
על פי שיטת ההעסקה החדשה לעובדים זרים בענף הסיעוד, כל עובד זר וכל מעסיק סיעודי חייבים להיות רשומים באחת מהלשכות הפרטיות החדשות בעלות רישיון והיתר חדש בענף הסיעוד.
לצורך הרישום האמור, על העובד ועל המעסיק ליצור קשר עם אחת הלשכות הפרטיות המורשות ולחתום על טופס בקשה להירשם בלשכה.
מיד לאחר החתימה על הטופס, ימסור הנציג בלשכה לעובד ולמעסיק מכתב השמה בעברית ובשפת העובד הזר, המאשר כי העובד והמעסיק נרשמו בלשכה.
חשוב מאוד לשמור על מכתב ההשמה המאשר שהמעסיק והעובד נרשמו כדין בלשכה.

מי רשאי להסדיר את מעמדו הזמני בישראל?

עובד זר יוכל להסדיר את מעמדו אם הוא עומד בכל התנאים הבאים:
- העובד הגיע לישראל כדין באשרת עבודה לענף הסיעוד (ב'-1).
- ביום הסדרת המעמד, עדיין לא חלפו 51 חודשים מיום שבו קיבל העובד הזר את אשרת העבודה לראשונה.
- העובד נמצא כעת בישראל ללא אשרה בתוקף, או בעל אשרת ב'-2 בתוקף לצורך חיפוש עבודה.

כיצד מסדירים את מעמד עובד הסיעוד הזר?
לצורך הסדרת מעמדו, על העובד להגיע לאחת מלשכות משרד הפנים באזור מגוריו, בימים א' – ה' בשעות 12:00-8:00, לא יאוחר מתאריך 15.3.2009. (אין צורך לקבוע תור מראש).
בלשכת משרד הפנים יתבקש העובד למלא "טופס פרטים אישיים לצורך תיווך עבודה" ולתת את הסכמתו לפרסום פרטים אלה במאגר עובדים זרים מועמדים לעבודה בסיעוד אצל מעסיקים בעלי היתרים להעסקת עובדים זרים באינטרנט.
לאחר מילוי הפרטים ינפיק פקיד משרד הפנים אשרת שהייה ב'-2 (תייר – מאגר עובדים זרים בסיעוד) בתוקף עד תאריך 30.5.2009.
באותו מעמד ימסור הפקיד לעובד הזר רשימה של הלשכות הפרטיות המורשות לעסוק בתיווך עובדים זרים בענף הסיעוד.
במשך תקופת האשרה, על העובד הזר לפנות לאחת מלשכות התיווך המורשות לצורך חיפוש מקום עבודה אצל מעסיק סיעודי בעל היתר כדין.
לאחר מציאת מקום עבודה, יחזור העובד הזר אל לשכת משרד הפנים עם דרכון אישי וטופס "שיבוץ מהמאגר", שימסור לו נציג הלשכה הפרטית. במעמד זה יקבל העובד אשרת עבודה ב'-1 סיעודי.
כאמור, חשוב מאוד להגיע ללשכות מנהל האוכלוסין בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהתאריך 15.3.2009. לאחר מועד זה, עובד זר שלא יסדיר את מעמדו ויימצא ללא אשרה בתוקף צפוי למעצר ולהרחקה.
לעדכונים ולמידע כללי נוסף בשפה האנגלית ובשפה העברית ניתן לפנות לאתר משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה או להתקשר למחלקת ההיתרים בסיעוד: 147 – 707 – 1700.


אנו נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת.
אופק כח אדם וסיעוד
לתאום פגישת הכרות הקלק כאן !
מוקד ארצי 1-800-200-180 שיחת חינם