מהו חוק סיעוד ?מהי גמלת סיעוד? סיעוד,ביטוח לאומי,חוק סיעוד,קצבת זקנה,גמלת סיעוד

המוסד לביטוח לאומי מפעיל, בשיתוף עם משרד הרווחה ושירותי בריאות כללית, את חוק ביטוח סיעוד. על פי החוק, גמלת סיעוד ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה - הגרים בבית, ונזקקים לעזרת אדם אחר בפעולות היום יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להלך בבית וכיו"ב), וכן לזקנים הנזקקים להשגחה בבית למען בטיחותם. לזכאי ל גמלת סיעוד יינתנו שירותי סיעוד לסייע לו בפעולות היום יום, בניהול משק הבית ולהקל על משפחתו את הטיפול בו ואת ההשגחה עליו ולא גמלה בכסף.

סיעוד - תנאי זכאות לגמלת סיעוד

חמישה תנאים קובעים את זכאות המבוטח ל גמלת סיעוד , ואלה הם:
1. הוא תושב ישראל שהגיע לגיל הפרישה.
2. הוא גר בקהילה ולא במוסד.
מי שנמצא במוסד סיעודי או בבית אבות (מוסדות החייבים ברישוי של משרד הבריאות או משרד הרווחה), לא יהיו זכאים לגמלה.
3. הכנסות – היקף הכנסותיו של הקשיש הנו קריטריון נוסף בחישוב הזכאות לגמלה ובקביעת ההיקף שלה.
4. הוא אינו מקבל קצבה לשירותים (לנכה שנפגע בעבודה או לנכה כללי) מן המוסד לביטוח לאומי, ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה (המקבל גמלה שכזאת יבחר בינה ובין גמלת הסיעוד שעל פי חוק ביטוח סיעוד).
5. הוא נמצא זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות יום יומיות (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכדומה) או הוא נמצא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.

לאחר שתתקבל התביעה לגמלת סיעוד בסניף המוסד לביטוח לאומי, ויימצא שהמבוטח עונה על התנאים המפורטים, יבדוק איש מקצוע (אחות, פיזיוטרפיסט ועוד) את המבוטח בביתו, כדי לקבוע את מידת תלותו בעזרת הזולת, או את מידת ההשגחה שהוא זקוק לה.

על פי תוצאות הבדיקה של האחות יחליט המוסד לביטוח לאומי אם המבוטח זכאי לגמלת סיעוד, ויקבע את שיעור גמלת הסיעוד שהוא זכאי לה ואת תקופת הזכאות. במקרים שההגבלה בתפקוד היא זמנית, תינתן גמלת סיעוד לתקופה זמנית אם המבוטח אינו עונה על חמשת התנאים האלה, יודיע המוסד לביטוח לאומי בכתב שתביעתו לגמלת סיעוד נדחתה, והוא יהיה רשאי לערער על ההחלטה הזאת

אילו שירותים יינתנו לזכאי לגמלת סיעוד

על פי חוק ביטוח סיעוד (חוק סיעוד), זכאי לגמלת סיעוד יקבל שירותים שיסייעו לו ולמשפחתו בביצוע פעולות יום יומיות, בניהול משק הבית, בטיפול בו ובהשגחה עליו - והכול לפי צורכי המבוטח ובחירתו בתוך מסגרת הזכאות.
פירוט השירותים האפשריים לזכאי לגמלת סיעוד, כל זמן שיש במקום מגוריו השירותים האלה ואפשר לספק לו אותם:

עזרה של מטפלת בבית המבוטח.
טיפול במרכז יום לקשישים.
אספקת מוצרי ספיגה חד-פעמיים.
משדר מצוקה.
שירותי מכבסה.
השירותים יינתנו על פי החלטה של ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד.

לא יינתנו שירותים שנועדו לסייע בטיפול הרפואי במבוטח, או שירותים שנועדו לשנות את תנאי מגוריו, או עזרה בקניית ציוד לבית, או עזרים אישיים וכדומה. ועדה מקומית (עובד סוציאלי, אחות ועובד המוסד לביטוח לאומי) היא שתקבע אילו שירותים יינתנו לזכאי לגמלת סיעוד ומי ייתן לו אותם והכל על פי שיעור הגמלה שקבע המוסד לביטוח לאומי, ועל פי חוות דעתם של העובדים המקצועיים המטפלים במבוטח (העובד הסוציאלי והאחות).

כדי לבדוק מהם שירותי הסיעוד המתאימים למבוטח ולבני משפחתו, ומי יטפל בו, יבקרו בבית המבוטח עובד סוציאלי מטעם שירותי הרווחה במקום או אחות קופת חולים. את שירותי הסיעוד יספקו חברות וארגונים שהוכרו כנותני שירותים.

שיעורי גמלת הסיעוד

שיעור הגמלה נקבע לפי מידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת או לפי מידת ההשגחה שהוא זקוק לה.
הזכאי לגמלה, בוחר את השירותים הרצויים לו, אחד או יותר, מתוך סל השירותים הקיים.
שיעורי הגמלה בפרק זה מתייחסים רק ל-2 סוגי שירותים מתוך סל השירותים: שעות טיפול שבועיות בבית וימי ביקור במרכז יום. השיעורים של השירותים שלא פורטו כאן, יימסרו לכם על-ידי העובד הסוציאלי, שיבקר בביתכם וייעץ לכם בבחירת סל השירותים המתאים לכם.

על-פי החוק נקבעו 3 רמות לשיעור הגמלה:
רמה א - מי שנמצא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום, וכן מי שנמצא זקוק להשגחה, זכאי לגמלת סיעוד בשווי 9.75 שעות טיפול שבועיות, או בשווי של 5 שעות טיפול שבועיות, למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות.
למי שבוחר לבקר במרכז יום:
- יום ביקור שווה בערכו ל-2 שעות טיפול בבית.
- מספר הימים המרבי לביקור במרכז יום - 4.5 ימים בשבוע (למי שגמלתו מופחתת עקב הכנסות - 2 ימים בשבוע).

רמה ב - מי שנמצא תלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה, זכאי לגמלת סיעוד בשווי 16 שעות טיפול שבועיות, או בשווי של 8 שעות טיפול שבועיות, למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות.

החל ב-1 באפריל 2009 ניתנת תוספת מיוחדת של 3 שעות טיפול שבועיות למי שמעסיק מטפל ישראלי.
תוספת השעות תוזמן עבור כל מבוטח מהארגון הנותן לו שירותי סיעוד , ואין צורך להגיש בקשה לקבלת התוספת.

למי שבוחר לבקר במרכז יום:
- יום ביקור שווה בערכו ל-2.75 שעות טיפול בבית.
- מספר הימים המרבי שאפשר לבקר במרכז יום - 5.5 ימים בשבוע, (למי שגמלתו מופחתת עקב הכנסות - 2 ימים בשבוע).

רמה ג - מי שנמצא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום יום בכל שעות היממה, וכן מי שנמצא זקוק להשגחה מתמדת, זכאי לגמלת סיעוד בשווי 18 שעות טיפול שבועיות, או בשווי של 9 שעות טיפול שבועיות (מי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות)
החל ב-1 באפריל 2009 ניתנת תוספת מיוחדת של 4 שעות טיפול שבועיות למי שמעסיק מטפל ישראלי.
תוספת השעות תוזמן עבור כל מבוטח מהארגון הנותן לו שירותי סיעוד, ואין צורך להגיש בקשה לקבלת התוספת.

למי שבוחר לבקר במרכז יום:
- יום ביקור שווה בערכו ל-2.75 שעות טיפול בבית.
- מספר הימים המרבי שאפשר לבקר במרכז יום - 6 ימים בשבוע (למי שגמלתו מופחתת עקב הכנסות - 3 ימים בשבוע).


כיצד מגישים בקשה לגמלת סיעוד?

כדי לקבל גמלת סיעוד יש להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי. את טופסי הבקשה ניתן לקבל בכל סניפי הביטוח הלאומי וכן באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי הקלק כאן
לאחר מילוי הפרטים יש למסור את הטופס לפקיד התביעות בביטוח הלאומי.
לטופס התביעה יש לצרף חוות דעת מהרופא המטפל ואישורים על הכנסות.
את הטפסים, החתומים על ידי מבקש הבקשה, אפשר למסור גם באמצעות אדם המייצג את הקשיש כמו בן משפחה, עובד סוציאלי, אחות וכדומה.
בעת מילוי הטפסים יש לפרט את מצבו התפקודי של המבקש ואת קשייו התפקודיים.
הביטוח הלאומי מתחייב להשיב על הבקשה בתוך 60 יום מאחד בחודש שלאחר הגשת הבקשה. לכן כדאי להגיש את הטפסים מהר ככל האפשר.

מאמרים נוספים
הכל על העסקת עובדים זרים

נושאים נפוצים באתר : אלצהיימר  |  חולה פרקינסון  |  ביטוח לאומי  |  טרשת נפוצה  |  עובד זר  |  ילד נכה סיעודי  |  חוק סיעוד  |  סיעודי  |  מטפל סיעודי  |  גמלת סיעוד  |  חברת לעובדים זרים

חברת "אופק" מפעילה מוקד שירות טלפוני הפועל 24 שעות ביממה בכל ימות השנה. המוקד מספק מענים מיידיים ללקוחות הסיעוד וההשגחה.

מספר חינם 1-800-200-180
לתאום פגישת הכרות הקלק כאן !