גמלת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי‎


חברת "אופק רגב עובדים זרים " מפעילה מוקד שירות טלפוני הפועל 24 שעות ביממה בכל ימות השנה. החברה תסייע לזכאים לשרותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי להעסיק עובד זר לטיפול סיעודי.

מספר חינם 1-800-200-180
לתאום פגישת הכרות הקלק כאן !


מהי קצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי?

קצבת שירותים מיוחדים נועדה לאפשר טיפול אישי באדם הנכה, עזרה ביתית לשירותו האישי ולמשק ביתו וביצוע פעולות יומיומיות כגון רחצה, לבוש, הכנת אוכל, היגיינה והשגחה על האדם הזקוק לעזרה.
ישנן שלוש רמות המבטאות את מידת התלות בזולת ומהן נגזר גובה הקצבה המשולמת מביטוח לאומי:
• דרגה 1- מבטאת תלות מועטה בזולת וקושי מתון יחסית בתפקוד היומיומי. מזכה בקצבה בשיעור 50% .
• דרגה 2- מבטאת תלות בינונית בזולת וקושי משמעותי בתפקוד היומיומי. מזכה בקצבה בשיעור 100%.
• דרגה 3- מבטאת תלות רבה בזולת וקושי ניכר מאוד בתפקוד היומיומי. מזכה בקצבה בשיעור 150%.

מי זכאי לקצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי?

קצבת שירותים מיוחדים של ביטוח לאומי ניתנת למבוטח בביטוח הלאומי עם נכות מגיל 18 ועד גיל הפרישה.
קצבה זו משולמת לאנשים התלויים בזולת בביצוע פעולות יומיומיות פשוטות כגון: לבוש, רחצה, הכנת אוכל והגיינה.
לאנשים הנמצאים במצב של תשישות נפש (מוגבלות קוגניטיבית וסובלים מאי-התמצאות בזמן ובמקום, איבוד זיכרון ושיפוט לקוי של המציאות).
וכמו כן לאנשים העוברים טיפולים רפואיים אינטנסיביים כמו דיאליזה או כימותרפיה,אנשים שעברו השתלת איבר בגופם,
עיוורים המתגוררים לבדם או עם בן-זוג שגם הוא עיוור ועולים שהם נכים קשים ונמצאים בארץ לפחות שלושה חודשים.
גם אם האדם הנכה לא מקבל קצבת נכות מביטוח לאומי והוא זקוק לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היומיום במשך רוב שעות היממה, או שהאדם זקוק להשגחה ופיקוח מתמידים כי הוא עלול לסכן את עצמו או את האחרים הוא יוכל לקבל קצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי (עפ"י התנאים הנדרשים). מרבית האנשים שיהיו זכאים לקצבה זו יהיו בעלי נכות רפואית גבוהה במיוחד. בפועל הקצבה אינה תלויה בהכנסות, וניתן לקבל אותה גם בזמן שממשיכים לעבוד ויש הכנסות מעבודה או מכל מקור אחר. זכאים להגיש את הבקשה לשירותים מיוחדים של ביטוח לאומי , רק אנשים הנמצאים בגיל עבודה בהתאם לחוק (עד גיל 64 עבור נשים ועד גיל 67 עבור גברים). כמו כן, מי שזכאי לשירותים מיוחדים והגיע לגיל הפרישה, לא תפקע מסיבה זו זכותו למתן שירותים מיוחדים גם מעבר לגיל האמור. לגבי האוכלוסייה בגיל השלישי, לאנשים בעלי מוגבלות תפקודית המעוניינים להמשיך לקבל קצבה כספית ולא גמלת שירותים והמקבלים סיוע למילוי צורכיהם היומיומיים, הם יכולים לקבל את הסיוע בשני אופנים:
1. במסגרת קצבת שירותים מיוחדים של ביטוח לאומי ( שר"מ ) ניתנת גמלה כספית לנכים מבוגרים בעלי צרכים סיעודיים;
2. במסגרת חוק ביטוח סיעוד של ביטוח לאומי ניתנת גמלת שירותים לקשישים בעלי מוגבלות תפקודית ו/או זקנים הזקוקים להשגחה. נכים המגיעים לגיל זקנה) נשים בנות 60 וגברים בני 65) רשאים לבחור להמשיך לקבל את הגימלה הכספית או לקבל שירותים במסגרת חוק סיעוד .

מהם הקריטריונים לקבלת קצבת שירותים מיוחדים

לקבלת קצבת שירותים מיוחדים של ביטוח לאומי התובע צריך להוכיח כי יש לו נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או הכרה על-ידי הביטוח הלאומי בנכות רפואית בשיעור של 75% עם סייגים לגבי קבלת קיצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מהביטוח הלאומי, אין כפל בתשלום, שקצבה זו מעניקה ,מגוף אחר. בנוסף קיימת התייחסות לגובה ההכנסה החודשית. כמו כן ברוב המקרים לא ניתן לקבל קצבת שירותים מיוחדים אם מקבלים קצבת ניידות של ביטוח לאומי, מי שזכאי לשתי הקצבאות יצטרך לבחור באחת מהם. ישנם מקרים חריגים שבהם ניתן לקבל שתי קצבאות אלה במקביל.

איך מבקשים קצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי?

תביעה לקצבת שירותים מיוחדים יש להגיש בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים. על התובע לצרף לטופס התביעה לקצבת שרותים מיוחדים למקבלי קצבת נכות, מסמכים רפואיים וכל מסמך אחר הקשור בתביעה. לפני ההחלטה ייבדק תובע הקצבה בידי רופא מטעם הביטוח הלאומי, ולאחר מכן, במקרים מסוימים, ייבדק בביתו בידי איש מקצוע, שמעריך את התלות.
להורדת טופס תביעה לקצבה לשירותים מיוחדים הקלק כאן

שלבי הטיפול בבקשה

שלבי הטיפול בבקשה כוללים:
1. בדיקה רפואית על ידי רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי לקביעת אחוז נכות רפואית.
2. בדיקה בבית התובע בידי אחות בריאות הציבור.
3. דיון בבקשה לצורך קביעת שיעורי הקצבה.

תקופת הזכאות

הזכאות לקצבה מתחילה ב-1 בחודש שהוגשה בו התביעה, אך לא לפני שעברו 90 יום מיום שנעשה האדם זכאי לקצבת נכות. אם אינו מקבל קצבת נכות - מיום שנקבעו לו 75% נכות רפואית (לעניין שירותים מיוחדים לנכים). עם זאת, רופא המוסד רשאי לקבוע זכאות לקצבה רטרואקטיבית לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים לפני הגשת התביעה (בתביעות שהוגשו מ- 1.1.06 ואילך), ובתנאי שהאדם עונה על כל התנאים המזכים בקצבה. גבר ואשה שהגיעו לגיל הפרישה, אינם זכאים לקצבה, אלא אם כן הגישו את התביעה לכל המאוחר 1/2 שנה לאחר גיל הפרישה, ורופא המוסד קבע שהם היו זכאים לקצבה לשירותים מיוחדים בתקופה שלפני גיל הפרישה. דיון חדש בתביעה תובע שהוחמר מצבו רשאי לבקש דיון חדש בתביעתו לאחר 6 חודשים מיום שנדחתה תביעתו או שאושרה לו גמלה חלקית, ובתנאי שימציא אישור רפואי שהוחמר מצבו. במקרים של החמרה, גם אם עדיין לא חלפו 6 חודשים, רשאי רופא המוסד לביטוח לאומי להחליט אם יש מקום לחדש את הדיון בהתאם למסמכים הרפואים שהוגשו. לתשומת הלב, המוסד לביטוח לאומי רשאי מעת לעת לבדוק מחדש את מצבך הרפואי והתפקודי.

המשך : שירותים מיוחדים לנכים - ערעור על החלטת המוסד
הקלק כאן !

חברת "אופק" עובדים זרים מפעילה מוקד שירות טלפוני הפועל 24 שעות ביממה בכל ימות השנה. המוקד מספק מענים מיידיים ללקוחות הסיעוד וההשגחה.

מספר חינם 1-800-200-180
לתאום פגישת הכרות הקלק כאן !