נכה עבודה‎


מטפל / מטפלת סיעודי / סיעודית לנכי עבודה:

מטופל המוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנכה עבודה ברמה של "תלוי בזולת" או "סיעודי"
יוכל לקבל היתר להעסיק עובד זר.
מטופל כאמור יעביר לרשות אישור על רמת זכאותו מאת ענף נכי עבודה במוסד לביטוח לאומי.
תקופת תוקפו של היתר העסקה הניתן לפי סעיף זה תקבע בהתאם לקבוצת הגיל של המבקש הסיעודי.


כיצד להגיש בקשה להעסקת עובד זר ?

א. יש למלא את שלושת הטפסים בקישורים הבאים:
- טופס א'- בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים
- טופס ב'- התחייבות מעסיק
- טופס ג' - הצהרת ויתור על סודיות רפואית


ב. יש לצרף לכל בקשה את המסמכים הבאים:
- אישור על תשלום אגרת בקשה בסך 275 ₪- בקשה שהוגשה ללא אישור על תשלום אגרה תוחזר לשולח.
- צילום ת"ז + ספח של המטופל (ושל "מעסיק", במקרה והמטופל אינו מסוגל למלא את חובותיו כמעסיק של עובד זר).
- באם המטופל הינו חסוי, יש לצרף אישור על אפוטרופסות.


חברת "אופק רגב עובדים זרים" מפעילה מוקד שירות טלפוני הפועל 24 שעות ביממה בכל ימות השנה. המוקד מספק מענים מיידיים ללקוחות הסיעוד וההשגחה על ידי עובד זר /עובדת זרה.

מספר חינם 1-800-200-180
לתאום פגישת הכרות הקלק כאן !